+

Detail normy ČSN 73 0843

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

platná norma
Třídící znak: 730843
Označení: ČSN 73 0843
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 8. 2001
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 62069 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma stanoví základní požadavky pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a prostorů obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy a pro projektování změn těchto objektů a prostorů, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. (ve znění pozdějších zákonů). Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory spojů a poštovní provozy v návaznosti na kmenovou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a na ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Ustanovení těchto dvou norem tedy platí i pro objekty a prostory spojů a poštovní provozy, pokud nejsou zpřesněny nebo doplněny specifickými ustanoveními ČSN 73 0843. Norma neplatí pro projektování nových prostorů jiného účelu (restaurační, vyhlídkové, ubytování a bydlení, garáže apod.) a jejich změn v objektech spojů a poštovních provozů. Tyto prostory se řeší podle samostatných technických norem obsahujících požadavky požární bezpečnosti staveb (např. prostory pro bydlení a ubytování podle ČSN 73 0833, garáže podle ČSN 73 0804, shromažďovací prostory podle ČSN 73 0831). Norma je doplněna přílohou obsahující nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů v provozech spojů a pošt a přílohou, která stanoví základní požadavky požární bezpečnosti kabelových kanálů v uvedených objektech (tato příloha platí do vydání samostatné ČSN pro kabelové kanály, která se připravuje).

Změny a opravy normy ČSN 73 0843

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z3 1. 10. 2020 2 510832
tisková změna Z1 2009.04 1. 5. 2009 2 82989
věstníková změna Z2 1. 3. 2020 3 509109
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL