+

Detail normy ČSN EN 61140 ed. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

platná norma
Třídící znak: 330500
Označení: ČSN EN 61140 ed. 3
Účinnost od: 1. 11. 2016
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 500767 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato mezinárodní norma je základní bezpečnostní publikací v prvé řadě určená pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51. Není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma. Podle Pokynu IEC 104 se od technických komisí požaduje, aby při přípravě, změnách nebo revizích svých publikací používaly každou bezpečnostní publikaci, jako je IEC 61140. Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci, a to bez omezení, pokud se týká velikosti napětí nebo proudu nebo druhu proudu a pro kmitočty do 1 000 Hz. Některé články této normy se vztahují k nízkonapěťovým a vysokonapěťovým sítím, instalacím a zařízením. Pro účely této normy je nízké napětí jakékoliv jmenovité napětí až do a včetně 1 000 V střídavého nebo 1 500 V stejnosměrného napětí.

Nové vydání normy oproti předchozímu vydání obsahuje následující význačné technické změny:
- zavedlo obsah dnes již zrušené IEC 60449 (v ČR byla zavedená jako ČSN IEC 449) (to znamená, že nově pro elektrické instalace definuje pouze napěťová pásma HV a LV),
- lepší rozlišení mezi prostředky ochrany a ochrannými opatřeními (ochranná opatření chápána jako vhodná kombinace ochranných prostředků pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem),
- uvažuje kromě síňových fibrilací ještě další účinky proudů (popálení, svalové reakce, úlekové reakce, tepelné účinky),
- zavedlo doplňkovou ochranu (proudovým chráničem (RCD) s IΔn ≤ 30 mA a doplňujícím ochranným pospojováním),
- definuje ELV jako součást napěťového pásma LV (v souvislosti se zavedením obsahu dnes již zrušené IEC 60449, v ČR zavedené jako dnes již neplatná ČSN IEC 449),
- uvádí přístroje vhodné pro odpojení požadované pro automatické odpojení od zdroje (jističe, pojistky, proudové chrániče spolu s požadavky na jejich umísťování a ovládání),
- požadavky vztahující se k proudům v ochranném vodiči (proudům vyvolaným spotřebiči, dotykovým proudům) byly přemístěny do hlavní části normy.

S účinností od 27. 5. 2019 tato norma nahrazuje ČSN EN 61140 ed. 2 (330500) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Souběžně s touto normou bylo dovoleno do 27. 5. 2019 používat ČSN EN 61140 ed. 2 (330500) z března 2003.

Změny a opravy normy ČSN EN 61140 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL