+

Detail normy ČSN 73 0804 ed. 2

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

nová norma
Třídící znak: 730804
Označení: ČSN 73 0804 ed. 2
Účinnost od: 1. 10. 2023
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 517953 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení.
Pro projektování výrobních objektů a technologií, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušnin.
Tato norma představuje konsolidované znění předchozí verze včetně zapracovaných změn vyvolaných vydáním ČSN 73 0848:2023.
Tato norma nahrazuje ČSN 73 0804 ed. 2 z října 2020.
S účinností od 1. 1. 2024 se nahrazuje ČSN 73 0804 z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN 73 0804 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL