+

Detail normy ČSN 33 2420 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

platná norma
Třídící znak: 332420
Označení: ČSN 33 2420 ed. 2
Účinnost od: 1. 11. 2009
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 84038 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro projektování, montáž, rekonstrukce a revize elektrických zařízení v divadlech, kulturních domech, ve stálých přednáškových, koncertních a výstavních síních. Norma neplatí pro kina, která neplní další funkce popsané touto normou, rozhlasová studia a mobilní objekty pro kulturní účely. Z hlediska instalace elektrických zařízení se uvedené objekty dělí podle počtu sedadel na tyto kategorie: K1 – nad 1 200 sedadel, K2 – od 401 do 1 200 sedadel, K3 – od 101 do 400 sedadel, K4 – do 100 sedadel. Podle kategorie jsou stanoveny nároky na elektrickou instalaci (pro osvětlení hlavní, pomocné, nouzové a přídavné, a pro zdroje hlavní a nouzové). Zvláštní požadavky platí pro elektrické zařízení jevištní technologie. Důraz je kladen na ochranu před požárem.

Změny a opravy normy ČSN 33 2420 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL