+

DB-246 Pojetí bezpečnosti podle norem a předpisů

ČSN 33 1500 Změna Z4 v čl. 6.1.2 nařizuje uvést v revizní zprávě výrok, zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Pokud se týká revize ochrany před bleskem, musí být v závěru zprávy uvedeno, zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení a zda její součásti jsou v dobrém funkčním stavu.

A nyní otázka?

V el. instalaci uvedené do provozu např. po 1. 2. 2009 nebude v zásuvkovém okruhu do 20A proudový chránič. Vyloučíme výjimky podle čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Výchozí zpráva uvádí: elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Při pravidelné revizi se zjistí, že proudový chránič chybí. Jaký závěr zvolit? Do závad se uvede nesoulad s čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Je tato el. instalace z hlediska bezpečnosti schopná provozu nebo ne?

Před účinností citované normy by hodnocení bylo: elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Nikdy se nemusí nic stát. Hranice časového rozdílu mezi platností obou norem je malá.

Osobně bych v tomto případu napsal: El. instalace není z hlediska bezpečnosti schopná provozu. Důvod může být následující. Někdo dá do zásuvky spotřebič a bude ho opravovat, dojde k úrazu el. proudem. Chránič by vybavil, jistič ne. Až to bude soudní znalec posuzovat, uvede tento důvod.

Tato otázka se netýká jen chrániče, ale všech případů, která podle předchozí normy byly v pořádku a nové ne. Instalace byla provedena podle staré normy, když už platila nová norma.

Možná jste mi psal nebo jsem slyšel, že bude nová ČSN 33 1500. Osobně bych se přikláněl k verzi znění závěru, že el. instalace odpovídá nebo ne normám  platným v době jejího zřízení, tak je to u ochrany před bleskem. U závad by se mohlo uvést, jaké nebezpečí může hrozit. Kdy je el. instalace bezpečná a kdy ne, není nikde uvedeno, je to necháno na posouzení revizního technika. Praxe je taková, že nikdo nechce revizního technika, který napíše nevyhovující revizi.

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 9. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL