+

DB-247 K ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Otázky:

1. Nová norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.4.4 již neuvádí ve vztahu Zs x IaUo součinitel 1,5 (oteplení a bezpečnost). Při vyhodnocování impedance poruchové smyčky již není nutné s tímto součinitelem počítat?

2. V dosud platné ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 čl. 411.2 je odkaz na přílohu NB, kde jsou uvedeny podmínky a hodnoty uzemnění v síti TN. Tyto informace v nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 chybí. Znamená to, že v síti firmy s vlastním transformátorem a rozvodem by se nyní měly podmínky uzemnění řídit podnikovou normou distributora?

3. V čl. 410.3.N10 bylo uvedeno členění na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Rozčlenění těchto prostor podle vnějších vlivů bylo uvedeno ve změně Z1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Nyní to v ed. 3 chybí. Od tohoto členění se již upustilo?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 1. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL