+

AA2-071 Ověřování impedance smyčky

Na základě nové normy ČSN 33 2000-6 ed. 2, kde je uveden výpočet impedance dle čl. přílohy D by mě zajímalo, zda se mám ještě řídit tabulkou přílohy 1 TNI 33 2000-6, kde jsou přímo uvedeny maximální informativní hodnoty impedance smyček pro jističe B, C, D v časech 0,4 s a 5 s, kterými jsem se při měřeních řídil bez dalšího ověřování.

Příloha D:

Na základě výpočtů i zkušeností je možno v případech, kdy jsou obvody jištěny jističi pro domovní a podobné instalace (jističi typů B, C a D podle souboru ČSN EN 60898), považovat za vyhovující, jestliže impedance smyčky vyhovuje nerovnosti:

               

Příklad:
Naměřená impedance při jištění jističem D16/1 je 0,89 Ω. Max. dle TNI je Zsm = 0,48 Ω.
Max. dle nové ČSN přílohy D mi vychází 0,57 Ω [výpočet 0,8 x (227/320) = 0,57 Ω].
Čím se mám tedy řídit a jak postupovat při výpočtu impedance smyčky hlavně u jističů C a D? Jde mi především o to, že při projekci osvětlení na halách projektanti instalují LED osvětlovací soustavy napájené kabely 1,5 jištěné jističi s charakteristikou C10A/1(3) a na uvedené vzdálenosti již nevycházejí stanovené hodnoty impedance dle výše uvedené TNI.

Petr Žůrek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 1. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL