+

DB-249 Ještě k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a k ČSN 33 2130 ed. 3 Z1

Prosím k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 by možná stačila změna, a to doplněním, že na všechny světelné obvody budou předepsány proudové chrániče s rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA.

Zásuvky do 32 A – včetně proudové chrániče nepřesahujícím 30 mA.

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody z prosince 2014 se mění takto:

Do článku 5.2.9 se jako poslední doplňuje tento odstavec:

Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.

A zároveň by tam mohla být tabulka z ČSN 33 2000-7-718, co je myšleno občanskou výstavbou.

Podle mě jsou ty normy čím dál horší a nepřehlednější.

Prosím nestačilo by pouze upravit tu danou normu a doplnit pouze co tam chybí, anebo se musí vždy dělat nová norma?

Vzpomeňte si na ČSN 34 1010, 34 1020 atd. jakou měly životnost a platnost. Teď se to neustále mění a již se neví, jak to správně dělat.

Prosím o vypsání všech změn, kterých se to týká, a hlavně které se doplňují.

Šimek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 1. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL