+

DB-255 Ještě ke změně Z1 ČSN 33 2130 ed. 3

Článek 5.3.1 ČSN 33 2130 ed. 3 změna Z1 uvádí do souladu použití proudových chráničů u zásuvkových obvodů nepřekračující 32 A s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.3. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 s účinností od 7. 7. 2020. Do té doby platí souběžně i ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007. ČSN 33 2130 ed. 3 platí od 31. 1. 2016. Změna Z1 k této normě předpokládám, že platí od data vydání, tj. leden 2018.
1. Doplňková ochrana zásuvek nepřekračujících 32 A proudovými chrániči 30 mA se musí používat od 1. 1. 2018 nebo se termín řídí ČSN 33 2000–4-41 ed. 3?
2. Budou-li zásuvky 32 A nebo i 16 A v průmyslových objektech pod dohledem osob znalých nebo poučených, tak předpokládám, že tyto obvody nemusí být proudovými chrániči vybaveny. Poznámka 2) čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
3. Pokud budou na trhu vyrobené zásuvkové skříně před 1. 1. 2018 se zásuvkami 32 A bez proudového chrániče, mohou se instalovat do objektů, které spadají do působnosti ČSN 33 2130 ed. 3?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL