+

Doplněny zkratky používané v elektrotechnice

Zkratky používané v elektrotechnice: Zkratka Původ zkratky Český význam AC alternating current (angl.) střídavý proud AFDD arc fault detection device (angl.) oblouková ochrana ARD automatic reclosing device (angl.) zařízení pro automatické opětné zapínání BACS b...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 11. 2016
Aktualizováno: 3. 11. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL