+

Technické normy

Filtrování norem je přístupné pouze pro předplatitele
Označení normy Název normy Značky
ČSN EN ISO 10133 Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí nová 326612 P M R 1. 3. 2018 S E1
ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek nová 332000 P M R 1. 3. 2018 D E1
ČSN EN 60079-13 ed. 2 Výbušné atmosféry – Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem „p“ a místností s nuceným větráním „v“ nová 332120 P M R 1. 3. 2018 D EV
ČSN EN 60079-30-1 ed. 2 Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Obecné a zkušební požadavky nová 332120 P R 1. 3. 2018 S EV
ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 Výbušné atmosféry – Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Návod pro navrhování, instalaci a údržbu nová 332120 P R 1. 3. 2018 S EV
ČSN EN 50124-1 ed. 2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení nová 333501 P M R 1. 3. 2018 D ED
ČSN EN 50124-2 ed. 2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím nová 333501 P M R 1. 3. 2018 D ED
ČSN EN 60947-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe nová 354101 P M R 1. 3. 2018 D E1
ČSN EN 60400 ed. 4 Objímky pro zářivky a pro startéry nová 360381 P M R 1. 3. 2018 S E1
ČSN EN 50647 Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie nová 367927 M R 1. 3. 2018 D E1 E2 ED ES EV
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL