+

Důležité adresy

 

INFORMACE Z ÚSTŘEDNÍCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ

www.portal.gov.cz - portál veřejné správy České republiky

www.statnisprava.cz - rozsáhlé a přehledně uspořádané informace o všech částech st. správy

Obchodní rejstřík - velmi dobré zpracování včetně on-line vyhledávání podle nejrozmanitějších kritérií.

Ministerstvo vnitra - znění zákonů (v sekci "Legislativa").
Od 1. 1. 2024 je Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na E-sbírka.

Poslanecká sněmovna ČR - záznamy z jednání, návrhy zákonů, stav jejich projednávání a mnohé další.

Hospodářská komora České republiky

 

DOKUMENTY Z EVROPSKÉ UNIE

www.mpsv.cz - kde je možno plná znění směrnic z oblasti tohoto ministerstva najít cestou: EU a mezinárodní vztahy Evropská integrace - právní předpisy EU.

europa.eu - je možno zde nalézt znění evropských směrnic ve většině evropských jazyků (včetně češtiny), a to mezi řadou dalších informací o legislativě EU.

 

ZAJÍMAVOSTI A PRAXE

www.elektrika.cz - Server o zajímavostech z oblasti silnoproudé elektrotechniky (zprávy, diskuse, konference).
www.klimsa.cz - Zajímavé programy (software) pro elektrikáře (výpočty, ceníky, závady při reviziích, výpočet oteplení rozváděčů, el. spotřebiče).

ÚČETNICTVÍ a DANĚ

www.ucetni.cz - Servis ekonomických informací (SEI) v oblasti účetnictví, daní a kapitálového trhu. Perfektní daňový kalendář !!, konference, legislativa ... i placené služby (poradenství ap.).

 

NORMY

Česká agentura pro standardizaci
Seznam platných ČSN s jejich úplnými názvy a daty vydání.

Informační server IEC (anglicky)

Informační server ISO (anglicky)

 

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

www.unmz.cz - Od 1. 1. 2007 vydává Věstník ÚNMZ ve formátu pdf. Dokument je dostupný zdarma a obsahuje každý měsíc seznam nově vydaných ČSN, jejich změn a oprav, informace o nových schválených a projednávaných ČSN a řadu dalších užitečných údajů. Zdarma je na uvedené adrese přístupná ještě celá řada dokumentů a publikací potřebných a užitečných pro výrobce i technickou a laickou veřejnost (sborníky technické harmonizace spolu s mnohojazyčnou terminologií).

 

Technická inspekce České republiky (do 31. 12. 2009 Institut technické inspekce Praha)

 www.ticr.eu - provádí činnosti podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (podávání odborných a závazných stanovisek k projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravám, údržbě, revizi; prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci).

 

 
 
Facebook Obchod IN-EL