+

DC 027 Uvedení na trh a prohlášení o shodě

OTÁZKA:
Uvedení na trh a prohlášení o shodě

Rád bych se zeptal na přesný výklad termínu "Uvedení na trh". Vlastním publikaci Technická harmonizace a posuzování shody (Naděžda Klabusayová, vydavatelství MONTANEX, 2004), v které se na str.33 k tomuto píše:
"Výrobek je na trh Společenství uveden, když je poprvé zpřístupněn. To se stane, když je výrobek předán ze stádia výroby se záměrem jeho distribuce nebo používání na trhu Společenství. Pojem uvedení se vztahuje na každý jednotlivý výrobek, ne na druh výrobku, a to ať byl vyroben jako samostatná jednotka nebo sériově."
Znamená to tedy, že firma, která poprvé uvedla svůj výrobek na trh v roce např.1998, by měla mít dnes, když nám dodává toto zařízení, vypracované nové prohlášení o shodě (dle nových směrnic např. 17/2003, 18/2003, ...) nebo je dostatečné prohlášení o shodě dle směrnic platných v době prvního uvedení na trh? Dle výše uvedeného odstavce předpokládám, že prohlášení o shodě by mělo být dle aktuálně platných směrnic.

Otázku podává: Tomáš Furmánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 8. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL