+

E-015 Směrnice pro měřicí přístroje

OTÁZKA:
Směrnice pro měřicí přístroje

29. 12. 2003 byla schválena nová směrnice Evropského parlamentu, která stanovuje základní požadavky na měřicí nástroje a přístroje, které podléhají povinné metrologické inspekci. Zajímalo by mne, jak se tato směrnice dotkne meřicích přístrojů v elektrotechnice a prosím o vysvětlení pojmu "povinná metrologická inspekce", popř. kdo ji bude provádět v ČR.

Otázku podává: -----
ODPOVĚĎ:

K Vašemu dotazu sdělujeme, že uvedená směrnice byla již určitou dobu avizovaná. Její vydání vyplynulo z potřeby sjednotit v Evropě právní požadavky týkající se měřicích přístrojů, které jsou zatím obsaženy v rozdílných právních předpisech jednotlivých evropských zemí (u nás zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu) a zároveň vytvořit určité právní zastřešení i technických norem, které pro tuto oblast v Evropě již platí (např. soubor EN 61010 pro bezpečnost elektrických měřicích přístrojů nebo soubor EN 61557 pro přístroje pro měření v elektrických instalacích). Právní předpisy, které platí pro oblast měření a měřidel bude nutno upravit v souladu s touto směrnicí v termínech, které jsou touto směrnicí stanoveny. V rámci takového zavedení požadavků uvedené směrnice v ČR budou upraveny i otázky povinné metrologické inspekce (zřejmě obdoba požadavků uvedených ve vyhlášce č. 345/2002 Sb.).
Podotýkáme, že požadavky směrnice v jednotlivých zemích ještě neplatí a budou platit až s účinností národních právních předpisů, v nichž bude směrnice zavedena.

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Vytvořeno: 8. 8. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL