+

DA-152 Zodpovědnost za vybavení stanic pracovními pomůckami a ochrannými prostředky

OTÁZKA:
Zodpovědnost za vybavení stanic pracovními pomůckami a ochrannými prostředky

V současné době se ruší řada norem, takže zařízení lze posoudit pouze subjektivním přístupem pracovníka. Subjektivní přístup revizního technika není dovolen. Z norem vyplývá, že porovná zařízení s předpisy vztahujícími se k danému zařízení a tuto skutečnost zaznamená do revizní zprávy. Lze dedukovat, že v současné době není povinností revizního technika určovat např. jaké pracovní pomůcky má provozovatel mít pro dané zařízení, ale je postačující maximálně upozornění na to, že je má mít a že je má udržovat, ukládat a kontrolovat podle návodů výrobce a norem pro tyto pomůcky. Pokud tam nějaké pomůcky dle vlastního uvážení má, je vše v pořádku, protože on je určil ve smyslu zákoníku práce.

Domnívám se, že tento postup je správný podle pravidla, co je psáno to je dáno.

Takže shrnutí do dotazu: Na co není předpis a není to s čím porovnat, to revizního technika nemusí zajímat a nemůže mu být činěna výtka?

Otázku podává:Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 9. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL