+

DA-157 Kontrola oprávnění k montáži elektrických zařízení

OTÁZKA:
Kontrola oprávnění k montáži elektrických zařízení

Ukládá některá norma nebo zákon povinnost reviznímu technikovi kontrolovat při revizi oprávnění montážní organizace k montáži el. zařízení či soukromé osoby, která el. instalaci provedla?
Dotaz podávám především z důvodů revizí rodinných domků, kde instalaci většinou provádějí majitelé svépomocí. V poslední době jsem se setkal i s firmou (stavební), která provádí rekonstrukce chodníků pro obec a současně provádí montáž stožárů a kladení kabelů pro veřejné osvětlení a nemá oprávnění k montáži el. zařízení ani nemá pracovníka s platnou kvalifikací (vyhláška č. 50/1978 Sb.). Porušuje revizní technik nějaký předpis, když na tuto el. instalaci (provedenou dle ČSN) napíše revizní zprávu?

Otázku podává: Emil Vysloužil
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 11. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL