+

B-021 Připravované změny terminologie ochrany před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích v návaznosti na ČSN EN 61140:2003

PŘÍSPĚVEK:
 
 

Změny jsou vyznačeny tučně. Pro úplnost jsou uvedeny i termíny, ve kterých ke změnám nedojde.

Terminologie v platné ČSN 33 2000-4-41:2000

Terminologie podle návrhu iec 60364-4-41, který bude zaveden revizí ČSN 33 2000-4-41 provedenou v souladu s ČSN EN 61140:2003

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem)

- ochrana samočinným odpojením od zdroje,

- ochrana samočinným (automatickým) odpojením od zdroje

- ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací

- ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací

- ochrana elektrickým oddělením

- ochrana elektrickým oddělením (snížené požadavky na elektrické oddělení oproti ČSN 33 2000-4-41:2000, – běžně se připouští napájet pouze jedno zařízení)

Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí:

Tento souhrnný termín již návrh IEC 60364-4-41 neuvádí.

- Ochrana malým napětím SELV a PELV

Ochrana malým napětím SELV a PELV

Souhrnný termín pro následující ochrany ještě ČSN 33 2000-4-41:2000 neuvádí.

Doplňkové ochrany:

doplňková ochrana proudovým chráničem

  • doplňková ochrana proudovým chráničem (rozumí se s IΔn ≤ 30 mA)

doplňující pospojování

  • doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Obecný termín pro následující ochranu ještě ČSN 33 2000-4-41:2000 neuvádí

Prostředek zvýšené ochrany (zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše)

zesílená izolace

- zesílená izolace

 

Určité druhy ochran uvedené v ČSN 33 2000-4-41:2000 bude možno používat pouze, je-li daná instalace pod dohledem nebo pod dozorem znalé nebo poučené osoby. Jsou to:

  • nevodivé okolí,
  • ochrana neuzemněným místním pospojováním,
  • elektrické oddělení pro napájení více než jednoho zařízení.

Některá ochranná opatření již nebudou pravděpodobně v nové ČSN 33 2000-4-41 uvedena, jsou však uvedena v ČSN EN 61140:2003. Je to např. ochranné oddělení obvodů (s požadavky v podstatě rovnocennými s požadavky na elektrické oddělení podle ČSN 33 2000-4-41:2000).

Pokud se týká prostředků zvýšené ochrany, je o nich v návrhu IEC 60364-4-41 několik zmínek. Upozornit je třeba, že se nejedná o zvýšenou ochranu ve smyslu platné ČSN 33 2000-4-41:2000, tj. v podstatě o ochranu provedenou běžnými prostředky ochrany a některou doplňkovou ochranou, ale o prostředky ochrany zajišťující jak ochranu základní, tak ochranu při poruše. V návrhu IEC 60364-4-41 je jako příklad prostředku zvýšené ochrany uvedena zesílená izolace. Podle ČSN EN 61140:2003 je to však také ochranné oddělení obvodů (v podstatě rovnocenné elektrickému oddělení v současné ČSN 33 2000-4-41:2000).

Předpokládá se celkové zjednodušení požadavků normy.

Zpracoval:Ing. Michal Kříž
 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 12. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL