+

DA-166 Revize před prodejem použitého elektrického spotřebiče

OTÁZKA:
Revize před prodejem použitého elektrického spotřebiče

Zajímalo by mě, jakým zákonem je stanovena povinnost dodržování ustanovení normy 33 1610 o revizích el. spotřebičů prodávaných v bazarech dalšímu spotřebiteli?

Na základě toho, že jsem se v žádném bazaru nesetkal s přiloženým revizním protokolem k prodávanému spotřebiči, vznesl jsem dotaz na kontrolní orgány, kdo vlastně toto kontroluje. Oblastní inspektorát práce mi sdělil, že je to v kompetenci ČOI. Tak jsem jim svůj dotaz zaslal.
Co mi bylo odpovězeno zasílám níže:
„K Vašemu dotazu ohledně bezpečnosti elektrospotřebičů v bazarech sdělujeme následující:
Norma ČSN 33 1610 – Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich užívání není obecně závazným předpisem. Její případná závaznost může nastat pouze v případě, že vyplývá z ustanovení nějakého právního předpisu. Ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele závaznost ČSN 33 1610 pro prodávajícího však nevyplývá.

Povinnost dodržovat normu ČSN 33 1610 ukládá provozovatelům (zaměstnavatelům) zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Další povinnosti ukládá provozovatelům NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Prodejce v bazaru však nelze považovat za provozovatele zařízení.
Česká obchodní inspekce se bude v rámci dozoru nad zákony, které jsou v dozorové pravomoci ČOI, zabývat i zbožím v bazarech. Nelze však provést kontrolu plnění nezávazné ČSN 33 1610, neboť její závaznost nevyplývá ze žádného z právních předpisů, k jejichž kontrole je ČOI oprávněna.“

Na základě této odpovědi se ptám, zda doplněk normy na revize pro použité spotřebiče má nějaký smysl. Existuje nějaký zákon, ze kterého by tato povinnost vyplývala?
Protože normy nejsou závazné, pak by dodatek neměl význam.
Dotaz jsem zaslal i na ČSNI, ale doposud jsem odpověď neobdržel.

Otázku podává: Jaromír Miklík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 12. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL