+

DA-167 Pravidelné revize bytů

OTÁZKA:
Pravidelné revize bytů

Obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí o vyjádření k našemu pochopení pravidel pro provádění periodických revizí elektrického zařízení. Jedná se o elektrickou instalaci v obytné vile, která je vlastněna právnickou osobou a je pronajímána.
Z důvodu, že na právnickou osobu se vztahuje zákon č. 174/1968 Sb. (O státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce) a potažmo tedy vyhláška č. 20/1979 Sb. (kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti) odkazující na normu ČSN 34 3800 (která byla nahrazena normou ČSN 33 1500) je právnická osoba v souladu s uvedenou normou ČSN 33 1500 povinna provádět periodické revize elektrických zařízení.
Lhůty pravidelných revizí jsou stanoveny v tabulce 1 normy, respektive v její změně 3.
Tabulka obsahuje část pojednávající o vnějších vlivech a část týkající se umístění elektrického zařízení. Podle mého pochopení textu normy by se předmětné zařízení (tedy v našem případě elektrické rozvody v obytné vile, která je vlastněna právnickou osobou a je pronajímána) mělo zařadit podle obou částí tabulky. Dle našeho názoru je pak obytná vila zařazena do kategorie „zděné obytné a kancelářské budovy“ s 5letou revizní lhůtou, přičemž však poznámka k tomuto bodu se vztahující říká, že lhůta se nevztahuje na bytové prostory a příslušenství bytu, kam dle našeho názoru patří i obytná vila. Proto se domníváme, že tato část tabulky nám neukládá žádnou povinnou revizní lhůtu.
Podle druhé části tabulky jsou, dle našeho názoru, vnější vlivy základní, z čehož vyplývá 5letá revizní lhůta. Proto si myslíme, že pravidelné revize bychom měli provádět v 5leté revizní lhůtě.

Dále uvedeny jsou související otázky nebo názory, které bychom s Vámi rádi prokonzultovali:
- pro určení, zda je nutné provádět revizi v bytovém prostoru není rozhodující, zda je tento užíván vlastníkem nebo pronajímán,
- pro určení, zda je nutné provádět revizi v bytovém prostoru je rozhodující, zda je vlastník nepodnikající osoba (na kterou se tedy nevztahuje zákon č. 174/1968 Sb. a související vyhlášky a normy) nebo fyzická podnikající osoba či právnická osoba (na kterou se tedy vztahuje zákon č. 174/1968 Sb. a související vyhlášky a normy),
- je elektrické zařízení vždy nutné zařadit podle obou výše zmiňovaných částí tabulky, nebo v případě, kdy je u kategorie „zděné obytné a kancelářské budovy“ poznámka, že se revizní lhůta této kategorie nevztahuje na bytové prostory a příslušenství bytu, není potřeba pronajímanou obytnou vilu vlastněnou právnickou osobou dále zařazovat? (V takovém případě pak není potřeba periodické revize provádět.);
- ČSN 33 2000 -6-61 ani její doporučená příloha F prakticky nijak nemění zařazování dle normy ČSN 33 1500 a její použití.

Prosíme o Váš komentář k výše uvedeným názorům a otázkám.

Otázku podává: ---
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 12. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL