+

DA-178 Pravomoce ITI Praha a SÚIP

OTÁZKA:
Pravomoce ITI Praha a SÚIP

Dřívější orgány SOD - ČÚBP a IBP - měly pravomoc provádět kontroly a při zjištění závažných nedostatků ukládat elektromontážním firmám i revizním technikům pokuty a případně odebrat osvědčení. Rovněž oznamovací povinnost podle vyhlášky č. 20/79 Sb. měly elektromontážní firmy k orgánům dozoru a za její nesplnění jim rovněž hrozila pokuta. Nabytím účinnosti zákona č. 251/2005 Sb. a č. 253/2005 Sb. došlo k určitým změnám. ITI Praha nahrazuje činnost "orgánu dozoru" uváděnou mimo jiné rovněž ve vyhlášce č. 20/79 Sb.
1. Jakou má nyní pravomoc vůči elektromontážním firmám a revizním technikům SÚIP - OIP a má nějakou pravomoc rovněž ITI Praha?
2. Může nyní ITI Praha elektromontážní firmě, při nedodržení oznamovací povinnosti podle vyhlášky č. 20/79 Sb., uložit pokutu?
3. Jaké pravomoce vůči elektromontážním firmám a revizním technikům zůstaly nynějšímu SÚIP - OIP?

Otázku podává: ---
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 2. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL