+

DA-186 Zkoušení studentů pro dosažení odborné způsobilosti

OTÁZKA:
Zkoušení studentů pro dosažení odborné způsobilosti

Vážení elektrotechnici,
prosím o sdělení vašeho názoru na níže předložený problém:
Jsem učitel na SOU a učím praxi na dílnách. Jsou zde tříleté a čtyřleté učební obory - mechanik elektronických zařízení a mechanik elektronik. V rámci výuky praxe jsou studenti seznamováni s vyhláškou č. 50/78 Sb. i jinými materiály a informacemi tak, aby pochopili principy bezpečné práce na elektrických zařízeních a byli je schopni i sami dodržovat. Výuka probíhá ve třetím ročníku a u tříletých oborů je vše bez problémů. Určitý rozpor je u čtyřletých oborů, kde výuka je ve třetím ročníku a ukončení zkouškou probíhá až ve čtvrtém ročníku, kde dovrší své elektrotechnické vzdělání a získají maturitní vysvědčení. Rok prodlevy je nevyhovující a znalosti se postupně vytrácejí, a to s ohledem na množství učiva, které se musí naučit k maturitě. Před vykonáním zkoušky z vyhlášky č. 50/78 Sb. bylo prováděno doškolení v průběhu dvou dnů, což je velmi krátká doba pro zvládnutí tak obsáhlé problematiky.
Navrhl jsem, aby se zkoušky konaly již na konci třetího ročníku i u čtyřletých oborů a studenti mohli uplatnit své znalosti při složení zkoušky z vyhlášky č. 50/78 Sb. Tato by jim samozřejmě nemohla být vydána a potvrzena, protože ještě nemají ukončené elektrotechnické vzdělání. To bude až za rok, a tady je ten problém. Lze tedy po roce uznat složení zkoušky a vydat osvědčení § 5 vyhlášky č. 50/78 Sb.? Námitka ze strany staršího kolegy - bývalého RT - je, že studenti dostanou osvědčení a nebudou si již nic pamatovat z probírané problematiky a jde přeci o bezpečnost. S tím nelze než souhlasit, ale současný stav je přece založen na soustavném prohlubování a doplňování informací a průběžném přezkušování znalostí z vyhlášky č. 50/78 Sb. To samo o sobě dává předpoklad, že si v budoucnu budou muset platnost vyhlášky stejně obnovovat. Problém s dosažením věku tu nevidím, protože stejně staří studenti oborů tříletých, dosahují věku 18 let právě ve stejném ročníku, tedy ve třetím roce studia, a je jim osvědčení vydáno.

Otázku podává: Radek Voborný
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 4. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL