+

DC-034 Úprava stroje a prohlášení o shodě

OTÁZKA:
Úprava stroje a prohlášení o shodě

Je potřeba vypracovávat ES prohlášení i u strojních zařízení, u kterých dojde "pouze" k úpravám dle § 3 NV 378/2003 Sb. (např. přidáním ochranných krytů, vylepšení nouzového zastavení, aby došlo k zastavení všech pohybujících se částí, změna barev u ovládacích tlačítek). Nebo se jedná o rekonstrukci a je potřeba dodat ke stroji ES prohlášení dle NV 23/2003 Sb. tím, kdo rekonstrukci provedl?

Otázku podává: Knobloch
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 8. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL