+

DA-213 Názory k otázce vyhrazených elektrických zařízení

OTÁZKA:
Názory k otázce vyhrazených elektrických zařízení

Měl bych několik dotazů ohledně vyhrazených elektrických zařízení:
1. Zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zmiňuje vyhrazená technická zařízení. Vyhrazená technická zařízení však nejsou definována, vyhláška č. 151/1969 Sb. byla zrušena. Místo toho vznikly dílčí vyhlášky pro jednotlivá vyhrazená zařízení, např. 20/1979 Sb. pro vyhrazená elektrická zařízení. Není mi známo, že by nějaký právní předpis obecně definoval vyhrazená technická zařízení, uváděná např. i v zákoně o inspekci práce.

2. Definice vyhrazených elektrických zařízení v § 2 vyhl. č. 20/1979 Sb. se odvolává na § 4 odst. d) až g) zákona č. 174/1968 Sb. Konfrontace s tímto paragrafem je však dost nesrozumitelná.

3. Na závěr bych se chtěl zmínit o § 20 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, podle kterého musí být revize vyhrazených technických zařízení (tedy i nářadí a spotřebičů, pokud přijmeme mnohoznačnou definici zmíněnou výše v bodu 2) revidovány osobou s osvědčením vydaným ITI. Toto ustanovení pokládá mnoho elektrotechniků za nešťastné. Jako zaměstnance Českých drah by mě zajímalo, zda by bylo možno ruční nářadí a spotřebiče evidované na pracovišti považovat za určené technické zařízení podle § 1 odst. 1 vyhl. č. 100/1995 Sb., na které se toto ustanovení zákona nevztahuje.

Otázku podává: Ing. Radim Strycharski
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 9. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL