+

DA-233 Osoba odpovědná za elektrické zařízení

OTÁZKA:
Osoba odpovědná za elektrické zařízení

V článku 4.3 ČSN EN 50110-1 ed. 2 je uvedeno, že pro každé el. zařízení musí být určena odpovědná osoba. Jaká nejnižší kvalifikace je pro tuto osobu stanovena? V článku JUDr. Urbana v ETM 11-12 (str. 7 až 9) je uvedeno, že to může být osoba poučená a dále v témže článku je uvedeno, že "Ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. to může být z hlediska elektrotechnické kvalifikace osoba seznámená".
Tak kdy osoba poučená a kde stačí seznámená?
Dále ke stejnému tématu: Platí ustanovení odpovědné osoby za el. zařízení též pro školy, úřady, muzea apod.?

Otázku podává: Ing. Ladislav Šedý
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 1. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL