+

DA-235 Zajištění záložní dodávky elektrické energie

OTÁZKA:
Zajištění záložní dodávky elektrické energie

Prosím o informací, zda je nějakým předpisem či nařízením pojednáváno o nutnosti záložního napájecího zdroje el. energie, konkrétně transformátoru vn/nn. Odběrné místo má přípojku z venkovního vedení vn a vlastní trafostanici se dvěma transformátory 22/0,4/0,23 kV, 400 kVA, z nichž je vždy jeden mimo provoz v záloze. V současnosti je jeden z transformátorů pro poruchu vyřazen a zvažuje se, zda tento nahradit a mít tedy opět záložní zdroj či ponechat jen jeden. Konkrétně se jedná o věznici, kde by při přerušení dodávky el. energie vznikly okamžitě výrazné problémy v zajištění jejího standardního provozu (vytápění, příprava TUV, příprava stravy a zajištění dalších speciálních potřeb jako ostraha apod.) a případně i problémy následné. Zařízení sice má vlastní náhradní zdroj DES, který však pokryje pouze 20 až 25 % požadované potřeby a nemůže být provozován dlouhodobě.

Otázku podává: Jan Zelený
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 1. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL