+

DA-273 Jaké činnosti mohou provádět pracovníci poučení

OTÁZKA:
Jaké činnosti mohou provádět pracovníci poučení

Mám na Vás dotaz ohledně proškolení pracovníků dle § 4 - osoba poučená a jaké činnosti může tato osoba vykonávat na el.zařízení.
Příklad:
Pracuji v údržbě, která má na starosti stroje a zařízení (kompresory, chladicí agregáty, vzduchotechnická zařízení atd.). Někteří zaměstnanci naši firmy jsou bez elektrotechnického vzdělání a jejich činnost spočívá v tom, že obsluhují a kontrolují tato zařízení.
Dotaz:
1. Mohou osoby poučené do rozváděče nn, kde po otevření dveří jsou v blízkosti dveří živé části za účelem obsluhy el. zařízení? Např. připojení terminálu k řídicímu systému.
2. Ve vyhlášce č. 50/78 Sb., § 4 - osoba poučená - se píše, že osoba poučená by měla být proškolena pracovníky s kvalifikací s § 5 až 9 (dle charakteru prováděných prací). Můžete nám blíže vysvětlit vztah k paragrafu a k charakteru prováděných prací?
3. Je někde ke stažení vzor osnovy seznámení a jak často se tyto osoby mají školit?

Otázku podává: Jiří Hanč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 9. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL