+

DA-301 Do kdy ponechat stará zařízení v provozu

OTÁZKA:
Do kdy ponechat stará zařízení v provozu

Nouzové osvětlení je na webu často frekventovaná otázka. Buď jsem přehlédl nebo opravdu nebyla položena následující otázka.

Platí pro nouzové osvětlení výjimka uvedená v ČSN 33 2000-1/2003, uvedená ve vysvětlivkách na str. 4 normy? Výjimka se týká tzv. starých zařízení. K tomu se vnucuje další otázka. Je toto ustanovení normativní nebo jen informativní a tudíž nezávazné?
V dobách minulých, ale ještě nedávných, nebyly požární přepisy ani normové požadavky na nynější úrovni a ani materiálové zabezpečení nebylo v současné úrovni. Nouzová osvětlení podle dřívějších norem existují a jsou funkční, ale nevyhovují současným požadavkům požárníků. Co požadují požárníci? Tyto otázky si je nutné zodpovědět a říci, od kterého roku musí nouzové osvětlení odpovídat současným protipožárním předpisům a kdy byly vysloveny poprvé.

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 5. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL