+

DA-302 Pracovník poučený a zdvihací zařízení

OTÁZKA:
Pracovník poučený a zdvihací zařízení

Budoucí odborný technik zdvihacích zařízení po mně požaduje platné potvrzení o elektrotechnické způsobilosti v rámci § 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Dotaz:
1. Můžu já jako elektrotechnik s kvalifikací § 6, § 8 bez oprávnění na zdvihací zařízení v rámci elektrotechnické způsobilosti, vystavit potvrzení o elektrotechnické způsobilosti na zdvihací zařízení?
2. Kdo může na zdvihací zařízení potvrzení o elektrotechnické způsobilosti (§ 4 osoba poučená) vystavit?

Otázku podává: Vladimír Plíhal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 5. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL