+

DA-331 Revize strojů – ano či ne?

OTÁZKA:
Revize strojů – ano či ne?

Prosím o výklad k následujícímu článku z portálu . Autor Blažková Ivana z VÚBP.

Cituji:
ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Podle jmenované normy se zkoušejí, ověřují, převážně stroje a strojní celky. Podle této normy je nutné vyhotovit protokol o zkoušce, který je následně součástí průvodní dokumentace stroje spolu s ES prohlášením o shodě. Po připojení stroje k el. síti u uživatele se provádí revize přípojky s přihlédnutím na požadavky výrobce. Termíny opakovaných revizí přípojky strojů lze odvodit z ČSN 33 1500. Revize může provádět výhradně revizní technik s oprávněním dle § 9 vyhl. č. 50/78 Sb. Kontrolu stroje, ověření bezpečnostních funkcí stroje, provádí dle místních předpisů nebo požadavků výrobce před každou směnou vedoucí směny nebo obsluhující seznámený pracovník. Zkoušku - kontrolu stroje dle požadavků NV 378/2001 Sb. § 4 je nutno provádět nejméně jedenkrát za rok podle ČSN EN 60204-1 s přihlédnutím na požadavky výrobce. Kontrolu – zkoušku provádí pracovník znalý dle vyhl. č. 50/78 Sb. s přizvanými specialisty na elektronické řídící a bezpečnostní systémy.
Upozornění! Revize strojů se od platnosti zákona č. 22/1997 Sb. neprovádí.
Co vlastně platí pro revize strojů?

Otázku podává: Bednář L.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 2. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL