+

DA-332 Kvalifikace pro projekt pro revizi elektrické instalace

OTÁZKA:
Kvalifikace pro projekt pro revizi elektrické instalace

Mohu vypracovávat projektovou dokumentaci el. instalace, pokud nejsem v komoře projektantů, ale mám přezkoušení § 10 vyhlášky č. 50/78 Sb. a Živnostenský list, resp. oprávnění v rozsahu EZ-M,O,R,Z-E2/A? A za tuto činnost fakturovat? Jedná se mi především o projekty typu zakreslení skutečného stavu el. instalace. Při revizích dost často dokumentace chybí a zákazník se ptá, jestli bych mu jí nezhotovil. Nejsem si zcela jistý, zdali mnou vypracovaný projekt nebude protiprávní.
Na www. Elektrika .cz uvádí podobnou odpověď že ano, ale nesmí to být projektová dokumentace pro stavební řízení.

Otázku podává: Michal Sršeň
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 3. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL