+

DA-336 Dokumentace elektro pro stavební povolení

OTÁZKA:
Dokumentace elektro pro stavební povolení

Prosím o sdělení vašeho názoru na rozsah dokumentace elektro (technika prostředí staveb) k žádosti o stavební povolení. Vyhláška č. 499/2006 Sb. toto definuje v příloze 1 odstavci 1.4, rozsah výkresové dokumentace je však popsán velice obecně a setkávám se s rozdílným přístupem stavebních úřadů. Zde jde zejména o tyto věci:
1. Zakreslovat do dispozice rozmístění svítidel? Při tvorbě tohoto stupně dokumentace téměř nikdy není znám výrobce svítidel a tudíž je rozmístění stejně orientační a v RD bývá téměř vždy předěláváno. Dle mého názoru by mělo být odpovědností projektanta, že splní normové požadavky pro danou činnost dle ČSN EN 12464-1, 2 a v dokumentaci by stačilo uvést pouze zvolenou kategorii a parametry osvětlovací, které bude navržena. Tímto způsobem se to dělávalo před platností ČSN EN 12464-1...
2. Zakreslovat do dispozic rozmístění telefonních a datových zásuvek, rozhlasu, čidel EZS apod.? Toto závisí výrazně na rozmístění nábytku a v RD bývá taktéž výrazně měněno.
3. Zakreslovat rozmístění čidel EPS? Nebo pouze uvedení požadavků, které bude požární signalizace splňovat a návrh bude na odpovědnost projektanta v RD?

Dále by mě zajímalo, jak je to s oprávněním pro projekci systémů EPS - toto je vyžadováno již pro dokumentaci pro stavební povolení, nebo až pro realizační projekt?

Otázku podává: Vlastimil Laube
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 4. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL