+

DC-045 Prohlášení o shodě na světelné reklamní panely

OTÁZKA:
Prohlášení o shodě na světelné reklamní panely

Obracíme se na Vás s prosbou o vyjádření – názor ještě k níže uvedené problematice světelných reklamních panelů - tzv. “butonů“.
Vyrábíme tato el. zařízení dle požadavků objednatele a doposud jsme si vystačili se „vzory“, které jsme nechali podrobit certifikaci EZÚ (viz informativní příloha). Jedná se o různé světelné nápisy ve valné míře na nádražích ČD:
AL-218 (2 x 18 W),
AL-230 (2 x 30 W),
AL-230, 258 (2 x 30 + 2 x 58 W),
AL-936 (9 x 36 W).
Nyní však objednatel zadal požadavek na světelný nápis, který se nám jasně v certifikátu neobjevuje a příslušelo by mu označení AL-958 (9 × 58 W). Předpokládáme, že tento panel bude skutečně kusový a jednorázový a odlišností je větší plocha butonu a pochopitelně vyšší watáž. Je tedy (dle Vašeho nezávislého názoru) nezbytně nutné uvedený panel podrobit měřením a certifikaci v EZÚ, nebo by postačovalo zdůvodnit uvedené jako jakési např. „odvozené konstrukční řešení“ či vhodně jinak.

Otázku podává: Petr Studnička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 5. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL