+

AF-103 Rozváděče a umývací prostor

OTÁZKA:
Rozváděče a umývací prostor

1. Musí být na každém rozváděči štítek výrobce (vč. dodané kusové zk. + prohl. o shodě)?
Musí být toto i na plastovém podružném rozváděči s 1 až 10 jističi?
Je už jeden jistič v krytu považován za rozváděč (tj. za výrobek dle zákona 22/97 Sb.)? Kde je ta hranice (počet modulů apod.), od které je nutno považovat sestavený plastový rozváděč (na omítce či pod omítkou) za rozváděč dle zákona 22/97 Sb.?

2. V "Umývacím prostoru" cca 60 cm nad umývadlem je vypínač boileru (IP54).
Nad dalším umývadlem je umístěn vypínač osvětlení místnosti (IP20).
Nad dalším umývadlem je umístěna krabice (IP20).
Toto snad není v rozporu s ČSN.
Umývadla nejsou umístěna v koupelnách (prostory s prostředím normálním). (Stará el. instalace.) Dle dříve platných norem je nutno vypínače přemístit mimo tyto umývací prostory. (Nebo existuje nějaké jiné řešení?) Jak ale postupovat v případě nové instalace, kde je toto provedeno. (Nová ČSN 33 200-7-701 již toto neřeší.)
Je toto řešeno jinými předpisy a jak takovou el. instalaci posuzovat – vyhovuje nebo nevyhovuje?
Lze vůbec nějaké el. zařízení mimo průtokového ohřívače... nyní do tohoto prostoru umístit?

Otázku podává: František Dědeček
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 8. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL