+

DA-351 Ochrana bojleru – revize?

OTÁZKA:
Ochrana bojleru – revize?

Potřeboval bych znát Váš názor na můj níže uvedený konkrétní problém. Obrátil se na mě majitel firmy pro výrobu nábytku, abych mu zrevidoval nově instalovaný elektrický kotel. Při prohlídce na místě samotném jsem zjistil, že kotel je vyroben takzvaně v garáži na koleně - chybí mu jakákoliv dokumentace, výrobní štítek, prohlášení o shodě, protokol o tlakové zkoušce a podobně.
Ovládání kotle, včetně osazení bezpečnostními prvky, je řešeno následujícím způsobem: Topná tělesa kotle (6x 6 kW) jsou zapojena přes stykače v ovládacím rozváděči. Tyto stykače jsou spínány provozním termostatem TH 160.2, který má rozsah do 80 stupňů. Jako havarijní termostat je použit rovněž termostat TH 160.2, který při překročení nastavené teploty vypne vypínací modul Z-ASA/230 v ovládacím rozváděči kotle, který vázaně vypne jistič pro napájení cívek stykačů, které ovládají topné vložky. Zpětné uvedení do provozu po tomto vypnutí je možno pouze opětným mechanickým zapnutím tohoto jističe. Je dle Vašeho názoru tímto zajištěn požadavek nevratné tepelné pojistky? Kdyby ano, lze tuto revizi provést s výsledkem "Je schopno bezpečného provozu" s doplněním do závěru revizní zprávy, že je nutno dodat revizi provedenou revizním technikem TSN? (Tlakových nádob stabilních).

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 9. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL