+

DA-355 Stroje a přívody – revize a prohlášení o shodě

OTÁZKA:
Stroje a přívody – revize a prohlášení o shodě

Komentář a návod pro revizní techniky i provozovatele strojů

Z webu i praxe zjišťuji, že provozovatelé strojního zařízení se často domnívají, že např. revize přívodu ke stroji je i revizí stroje. Aby se to nestávalo, je nutné dle mého názoru dodržet některé podmínky:
a) v předmětu revize musí být definováno, že jde o přívody ke stroji a musí být v revizní zprávě nebo zde uvedeno, ke kterým strojům, tzn. název stroje, typ, výrobní číslo, výrobce, rok výroby - jednoduše opsané štítkové údaje,
b) je nutné provést vymezení revize, např. revize byla započata na vývodních svorkách jističe (pojistky), kde a které - číslo rozváděče a vývodu a byla ukončena např. na přívodních svorkách strojního zařízení,
c) v celkovém hodnocení doporučuji uvádět mimo toho, že např. revidované zařízení je schopno bezpečného provozu, ještě následující odstavec, aby nedošlo k nedorozumění a revizní technik mohl žít v klidu:
"Strojní zařízení lze uvést do provozu, jestliže je k dispozici platné prohlášení o shodě v češtině, prokazatelně lze doložit, že byly provedeny úkony dle NV č. 378/2001 Sb. § 4, je k dispozici provozní dokumentace ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. § 2 písmeno f, odpovídá zákonu č. 309/2006 Sb. § 4, a splňuje podmínky dle Zákoníku práce zejména § 102."

Tímto odstavcem revizní technik poskytuje službu objednateli a sděluje mu, co k uvedení stroje do provozu musí splnit. On to většinou bohužel neví a pak dochází k různým intervencím vůči reviznímu technikovi.

Otázku podává: Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 10. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL