+

DA-362 Změna zřizovací listiny a názvu Institutu technické inspekce Praha

Příspěvek:
Změna zřizovací listiny a názvu Institutu technické inspekce Praha

Převzato ze stránek www.iti.cz:

Institut technické inspekce Praha, jako organizace státního odborného dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb., působí v České republice již od roku 1991. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a posláním výkon státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Od 1. ledna roku 2010 bude na základě změny ve zřizovací listině působit pod novým názvem:

Technická inspekce České republiky.

Nový název jednoznačně vystihuje poslání a působnost organizace státního odborného dozoru a současně přispěje k utlumení zaměnitelnosti původního názvu s jinými obdobnými. Postupně budou změny probíhat i v činnostech organizace. Cílem všech změn je zkvalitnit výkon státního odborného dozoru a dosáhnout maximální možné bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.
Nová organizace bude používat i zkrácený název TIČR a bude od 1. ledna 2010 prezentována na webových stránkách www.ticr.cz. Další informace (o změnách v prověřování odborné způsobilosti apod.) naleznete do 31. 12. 2009 na www.iti.cz, od 1. 1. 2010 na www.ticr.cz.

 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 12. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL