+

DA-366 Instalace ve starší prádelně a nové požadavky norem

OTÁZKA:
Instalace ve starší prádelně a nové požadavky norem

Zajímalo by mě, jak se stavět k prádelnám, kde je dle ČSN 33 0300 stanoveno prostředí mokré 3.2.4. V těchto prostorách by dle nových ČSN měly být chráněny napájecí obvody zásuvek proudovými chrániči. Je nutno instalaci upravit a chrániče instalovat, a jak se stavět v tomto případě k větě že ,,starou el.instalaci je možno ponechat v provozu, pokud neohrožuje bezpečnost"? Dle mého názoru právě to, že zde nejsou instalovány chrániče ve smyslu nyní platných ČSN, bezpečnost určitě ohrožuje – to samé se dá říct např. o bytových koupelnách. Většinou se toto řeší tím, že se do závěru revizní zprávy napíše věta "doporučuji instalovat proudový chránič". Bude tím ale v případě úrazu el. proudem v daném prostoru revizní technik dostatečně krytý, či spíše padne veškerá odpovědnost jenom na něho? Všechny bytové koupelny zřízené před účinností nových norem asi nelze naráz předělat, ale označit je všechny jako neschopné bezpečného provozu si asi nikdo nedovolí.
Dále bych se chtěl zeptat, zda je v prádelně nebo koupelně, kde je ochranné pospojování připojeno na vodič PEN ve vypínači pračky na stěně, případně v instalační krabici, nutno ještě s tímto pospojováním spojit všechny kolíky zásuvek, jak je uvedeno ve staré ČSN 33 2135 čl. 3.1, kterou bych se měl při revizi staré elektroinstalace také mimo jiné řídit?

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 1. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL