+

DA-373 Chybějící doklady ke zdrojovému soustrojí

OTÁZKA:
Chybějící doklady ke zdrojovému soustrojí

Otázky:

Při revizi zdrojového soustrojí dle ČSN ISO 8528-8 jsem narazil na následující problémy:
1. Prohlášení o shodě je vyhotoveno v anglickém jazyce a nejsou na něm uvedeny odkazy na harmonizované evropské normy a nejsou na něm uvedeny ani odkazy na nařízení vlády, které se na výrobek vztahují.
2. Návod je v českém jazyce, ale obsahuje pouze návod na uvedení do provozu a návod na údržbu. Nejsou v něm uvedeny pokyny ohledně bezpečnostních opatření, jako například délky přívodních kabelů a jejich průřez tak, jak to uvádí článek 6.7.3 ČSN ISO 8528-8.
3. Dovozce zařízení nelze nikde dohledat (možná už neexistuje) a vyžádat si prohlášení o shodě v takové formě, jak to předepisuje zákon a vyžádat si i další informace, které nejsou v návodu uvedeny.
Pro úplnost dodávám, že se jedná o zdrojové soustrojí malého výkonu 4 kW v jednofázovém mobilním provedení.
Dle mého názoru bez prohlášení o shodě v českém jazyce a nedostatků informací nelze revizi zdrojového soustrojí provést.
Jak tedy postupovat?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 3. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL