+

C-037 Proč jsou dnes předepsány tří a pětivodičové rozvody, když pro funkci zařízení stačí rozvody dvou a čtyřvodičové?

OTÁZKA:
 

PROČ JSOU DNES PŘEDEPSÁNY TŘÍ A PĚTIVODIČOVÉ ROZVODY, KDYŽ PRO FUNKCI ZAŘÍZENÍ STAČÍ ROZVODY DVOU A ČTYŘVODIČOVÉ?

Stručně o tom, proč v síti TN používat samostatné ochranné a nulové vodiče

Základním důvodem je zvýšení bezpečnosti elektrických instalací, a to nejen z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, ale i z hlediska zachování funkčnosti elektrických zařízení. Použití samostatných ochranných a samostatných nulových vodičů má za cíl:

1. Zabránit výskytu nebezpečných napětí na neživých částech při poruchách v síti TN (přerušení vodiče PEN, spojení fázového vodiče se zemí apod.).

2. Vyhnout se poruchám v řídicích zařízeních (nebezpečné proudy přenášené po vodiči PEN na neživé části a kostry spotřebičů a na jejich vzájemné spoje pomocí různých propojovacích vodičů pro přenos signálů), vyhnout se velkým proudům na neživých a cizích vodivých částech (a z toho vyplývajícím účinkům rušení signálů v elektronice, korozního narušování spojů vodiče PEN).

3. Vyhnout se proudům, které paralelně s vodičem PEN protékají zemí, a tím ohrožují cizí vodivé (kovové, zejména pak ocelové) části konstrukcí uložených v zemi.

4. Zajistit, aby proudy blesku, jejichž část se může dostat do objektu, byly vedeny mimo funkční části elektrických zařízení.

5. Umožnit funkci proudových chráničů.

 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 6. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL