+

C-040 Proč je potřebné používat přepěťové ochrany?

 
Proč je potřebné používat přepěťové ochrany?

Uvedená otázka je jenom částí širší otázky, která by snad měla znít: Proč je třeba elektrická zařízení (ale nejen ta) chránit před přepětím?

Zcela jednoduše: vybavení elektrických sítí přepěťovými ochranami je jenom součástí opatření, kterými se elektrické zařízení chrání před přepětím. Těmi ostatními opatřeními jsou:

  • uzemnění neživých a cizích vodivých částí v objektu na společný zemnič,
  • provedení pospojování v objektu za účelem vyrovnání potenciálů mezi neživými a cizími vodivými částmi,
  • vedení silových, sdělovacích, datových přívodů k zařízení, sice z hlediska vzájemného ovlivňování odděleně, ale ve společných trasách (aby se zabránilo vzniku napětí indukovaných mezi těmito vedeními při blízkém atmosférickém výboji),
  • odstínění zvlášť citlivých zařízení od účinků silných elektromagnetických polí.
 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 8. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL