+

DA-386 Automatické připojování fotovoltaické elektrárny k síti vn

OTÁZKA:
Automatické připojování fotovoltaické elektrárny k síti vn

Prosím o informaci k následujícímu problému:
Fotovoltaická výrobna elektřiny bude napojena na distribuční síť vn.
Na základě výslovného přání zákazníka bude vstupní pole rozváděče vn FBX-E vybaveno funkcí automatického zapnutí. V případě, že dojde k obnovení napětí na přívodním vedení po jeho přerušení, má funkce automatického zapnutí za úkol po uplynutí stanoveného času dát automaticky pokyn k opětovnému zapnutí vypínače a tím k obnovení dodávky energie z FVE do sítě. Funkce automatického zapnutí pracuje na základě informací přístroje WEGA 2.0, který sleduje přítomnost všech tří fází na přívodním vedení. Po dohodě s objednatelem bude nastaven stanovený čas, po uplynutí kterého bude vypínač sepnut, na 20 min.
Je-li funkce automatického zapnutí aktivní, svítí žlutá kontrolka na předních dveřích nástavby nn. Funkci je možné vypnout. V tomto případě žlutá kontrolka přestane svítit.
Funkčnost žluté kontrolky je možné přezkoušet kontrolním tlačítkem. Před instalací rozváděče vn je nutné s funkcí automatického zapnutí prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří budou rozváděč obsluhovat nebo na něm pracovat!
Funkce automatického zapnutí je prvek,který slouží k většímu využití výrobních možností FVE při poměrně častých výpadcích sítě vn (venkovního vedení) a bez přítomnosti obsluhy. Zároveň je to prvek, který by mohl v případě nesprávného použití způsobit vážné škody na zdraví či majetku.
Prosím tedy o vaše posouzení, zda lze takto vybavit rozváděč vn a provozovat takto upravené el. zařízení.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 8. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL