+

DA-391 Funkční bezpečnost – problematika analýzy rizik z hlediska předpisů

OTÁZKA:
Funkční bezpečnost – problematika analýzy rizik z hlediska předpisů

Prosím o radu, případně info k problematice analýzy rizik z pohledu zajištění funkční bezpečnosti zařízení z pohledu projektanta.
Nejde nám o vysvětlení teoretické, ale hlavně nás zajímá praktická stránka věci:
- vyplývá povinnost vyhotovení dokumentace o provedení analýzy rizik z ČSN, zákonů či vyhlášek?
- kdo je konkrétní zodpovědný subjekt (projektant, dodavatel, investor, inženýrská organizace, ...?), který má zpracovat dokument o analýze rizik souvisejících s funkční bezpečností strojních zařízení (pokud taková povinnost existuje) a fáze životního cyklu zařízení, ve které má být dokument vyhotoven?
- je předepsána forma a obsah dokumentu?
V projektantské praxi často řešíme opravy, rekonstrukce, modernizace, případně stavby technologie na zelené louce, kdy posuzování funkční bezpečnosti zařízení, možných havarijních stavů je standardně řešeno a zapracováno do projektové dokumentace - ovšem bez použití sofistikovaných metod a bez výstupu do dokumentu, spíše intuitivně na základě nabytých zkušeností projektantů.

Poznámka:
Snad jediný předpis, který předepisuje rozsah a obsah projektové dokumentace staveb je Stavební zákon č. 499/2006 Sb. ve svých přílohách a o analýze rizik se nezmiňuje.

Otázku podává: J. Bielesz
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 10. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL