+

DC-052 Prohlášení o shodě a neplatná nařízení vlády

OTÁZKA:
Prohlášení o shodě a neplatná nařízení vlády

Prosím o vyjádření vašeho stanoviska k následujícímu problému.
Při výchozí revizi elektroinstalace kotelny jsem zjistil, že na prohlášení o shodě rozváděče má výrobce vše v pořádku, až na uvedené NV již neplatné (jedná se o NV č. 168/1997 Sb. a č. 169/1997 Sb.). Dnes se na rozváděče nn vztahuje NV č. 17/2003 Sb. Dále výrobce strojních zařízení umístěných v kotelně má na prohlášení o shodě uvedeno NV č. 170/1997 Sb. i přesto, že již platí NV č. 176/2008 Sb. Jinak je celá elektroinstalace provedena precisně a v souladu s platnými předpisy. Je nutné vyžádat si od výrobců nová prohlášení o shodě před vydáním výchozí revizní zprávy?
Dle mého názoru ano, protože taková prohlášení o shodě jsou v podstatě neplatná, protože odkazují na NV, která nejsou již v platnosti.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 11. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL