+

DA-406 Revize předepsané právními předpisy

OTÁZKA:
Revize předepsané právními předpisy

První je:
O jaké zákony se můžu opřít v případě, že mi zákazník po provedené celkové elektrické rekonstrukci u něho v bytě tvrdí, že ode mne ze zákona nepotřebuje revizi a že ji teda nezaplatí. Vím, že v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. § 28 písmeno e) je povinnost udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.
Jsou ještě teda jiná ustanovení, která přímo nařizují revizi a nebo tohle znění stačí k tomu, aby se dalo chápat jako nutnost k provedení revize.

A druhá otázka:
Při revizi rodinného domu chyběl proudový chránič na všechny zásuvky do 20 A dle ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 5.3.11. Byl jen pro koupelnu. Na můj požadavek přidání proudového chrániče majitel oponuje, že stavební povolení má už v roce 2003 a tehdy ještě norma ČSN 33 2130 platná z roku 2009 nebyla v platnosti. Dá se k téhle skutečnosti přihlédnout, nebo je nutno brát jen platné normy v době uskutečnění výchozí revize?

Otázku podává: Vladimír Rudolf
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 2. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL