+

DA-407 Projektování, montáž do nebezpečí výbuchu

OTÁZKA:
Projektování, montáž do nebezpečí výbuchu

Chtěl bych se dotázat ohledně montáže elektrického zařízení do prostor s nebezpečí výbuchu. Setkáváme se s požadavky na provedení montáže buďto nového zařízení a nebo rekonstrukci stávajícího. Nyní máme oprávnění pro montáž vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V v objektech třídy A, proto by mě zajímalo, co by obnášelo získat oprávnění pro objekty třídy B. Dále by mne zajímalo, zda je možno řešit montáž těchto zařízení pracovníky s oprávněním skupiny A s tím, že revizi zařízení a případný dohled při montáži by prováděl revizní technik, který vlastní oprávnění pro objekty třídy B.
Dále by mě zajímaly některé informace týkající se vyhlášky č. 73/2010 Sb. Konkrétně se mi jedná o opravu nebo rekonstrukci regulace indukční pece, jejíž část se nachází v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pec je cca 15 m dlouhá a 1,5 m široká a byla původně uvedena do provozu kolem roku 1970. Nyní již zde nevyhovuje stávající regulace a uvažuje se s výměnou několika stávajících snímačů a nové připojení stávajících topných těles indukční pece. Část snímačů a topení je v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nový rozváděč pro napájení a regulaci bude již umístěn pouze v prostoru s nebezpečím požáru a budou z něj napojeny výše jmenované prvky. Zajímalo by mne, jestli se na toto vztahuje ohlašovací povinnost.
A ještě bych se chtěl zeptat, jestli je nutné mít pro projektování do prostředí s nebezpečím výbuchu nějaké osvědčení a nebo § 10 se skupinou B.

Otázku podává: M.K.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 2. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL