+

DA-412 Revize elektrických zařízení – k právním otázkám

OTÁZKA:
Revize elektrických zařízení – k právním otázkám

Nastupuji na novou pozici jako revizní technik elektro. Nyní jsem se dozvěděl, že princip práce je takový, že revizní technik tráví převážnou část práce v kanceláři, kde kontroluje předané podklady od pracovníků provádějících měření v terénu (nejsou revizní technici, pouze osoby s § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) a následně z nich nechává zpracovat revizní zprávu, kterou po kontrole opatřuje svým razítkem. Tento pracovní postup je popsán v pracovních instrukcích i směrnicích dle ISO 9001. Výklad zaměstnavatele je takový, že práce revizního technika je posoudit, zda naměřené údaje a zjištěné skutečnosti z místa měření odpovídají předpisům a může vycházet z hodnot, které naměří a zapíše elektrikář s § 6, který není revizním technikem.
Toto podkládá ustanoveními ČSN 33 2000-6, kdy dle čl. 61.1.6. musí revizi provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované (je takovou osobou pro provádění revizí proškolený člověk s § 6?). Pro zpracování a podepsání revize je požadavek přísnější dle čl. 61.4.5 to musí udělat osoba oprávněná k provádění revizí (chápu RT).
Mám sice v pracovní náplni prověřovat postupy zaměstnanců v terénu, ale není možné být u všech prováděných měření a prohlídek. Pokud pracovník provádějící měření něco přehlédne případně neuvede do předávaných podkladů, nemám možnost to pokaždé zjistit.
Jaká je dle vašeho názoru odpovědnost revizního technika – zaměstnance, jehož razítko je na RZ s hlavičkou firmy v případě škod, které vzniknou v důsledku závady na námi zrevidovaném zařízení a prokáže se špatně provedená revize v provozu, která tuto závadu neodhalila?
Práce jsou prováděny na oprávnění zaměstnavatele (odpovědným zástupcem je majitel firmy (s. r. o.)) a nejsem tedy pověřen jako odpovědný zástupce.

Otázku podává: Martin CSATO
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 3. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL