+

DA-413 Podmínky při vydání osvědčení revizního technika – právo podepisovat revize

OTÁZKA:
Podmínky při vydání osvědčení revizního technika – právo podepisovat revize

1. Jedná se o to, kdo může podepisovat za organizaci revize elektro? Jedná se o to, jestli to může provádět osoba nevyučená v oboru elektro a nebo podepisovat jen osoba vyučená v oboru elektro. Myslím si, že by to měla podepisovat osoba znalá problematiky v oblasti elektro, tj. vyučená v této oblasti. Také by mě zajímalo, jaký zákon, vyhláška atd. se na toto vztahuje a jaké důsledky plynou z toho, když revizní zprávy bude podepisovat osoba bez elektro vzdělání, myslím tím v podniku, když tam mají odpovědnou osobu za el. zařízení.

2. Může osoba odpovědná za el. zařízení zakázat vstup za účelem revize vn a nebo pozorování revize vn vstup do trafostanice a rozvodny vn osobě bez kvalifikace na vn a nesplňující vyhlášku č. 50/1978 Sb. na toto zařízení, i když má E4?

3. Taky by mě zajímalo, za jakých podmínek si v součastné době může udělat člověk nevyučený v oboru elektro a člověk, který si provedl rekvalifikaci, tak aby měl výuční list z oboru elektro zkoušky na revizního technika a v jakém rozsahu a jaká je délka praxe? I když délka rekvalifikace je asi 4 až 6 měsíců? Myslím si, že nemá stejné podmínky jako člověk, který se normálně vyučí ve 4letém oboru elektro a úspěšně složí závěrečnou zkoušku.

Otázku podává: Michal Krasl
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 3. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL