+

DA-430 Dokumentace pro provedení revize

OTÁZKA:
Dokumentace pro provedení revize

Rád bych se zeptal a ujasnil si některé věci ohledně projektových dokumentací. Jedná se mi zejména o dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), kterou bych měl obdržet k vykonávání revizí. Ve stavebním zákonu není v § 158 tato dokumentace přímo jmenovitě uvedena mezi vybranými stavebními činnostmi. Ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb je v §4 odstavci 2 uvedeno, že DSPS může tvořit ověřená kopie projektové dokumentace doplněná o změny. Pojem projektová dokumentace, tak jak jej uvádí vyhláška č. 499/2006 Sb v § 4 chápu dle stavebního zákona právě dokumentace spadající do vybraných činností dle § 158 tohoto zákona. Zajímalo by mě tedy, zda DSPS musí zpracovat projektant s autorizací od ČKAIT či ji může zpracovat projektant pouze s § 10 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 9. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL