+

DA-439 Pravomoci revizního technika

OTÁZKA:
Pravomoci revizního technika

V budově je elektroinstalace zhotovená asi v roce 1970. Byla prováděna revize a RT prohlásil, že nevyhovuje a elektroinstalaci musí odpojit, s čímž provozovatel nesouhlasil a RT požaduje podepsat doklad, že odpovědnost za provozování přebírá majitel.

Dotazy:
1. Může RT odpojit při (po) revizi elektroinstalaci na základě tvrzení, že nevyhovuje daným předpisům?
2. Může RT zadat pevný termín na odstranění revizních závad (např. závadu č.1 odstraňte do xx.xx.xxxx)?
3. Může RT požadovat podepsat doklad, že odpovědnost za nevyhovující instalaci přebírá majitel - provozovatel?
4. Co se stane, pokud nejsou odstraněny závady v revizní zprávě?

Otázku podává: Zdeněk Kubík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 1. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL