+

AF-129 Nerezové bazény u domu

OTÁZKA:
Nerezové bazény u domu

Nerezový bazén leží na pískové vrstvě která leží na železobetonové desce, bazén bývá zapuštěn cca 1 až 1,5 m pod úroveň terénu.

1. Mohu takový bazén považovat za náhodný zemnič?
2. Pokud je železobetonová deska pod bazénem provedena z betonu s vysokým odporem proti vzlínání vody (popřípadě je izolovaná proti vlhkosti) – musí být tato deska opatřena armováním pro vyrovnání potenciálu a toto armování musím spojit s bazénem?
3. Pokud je železobetonová deska pod bazénem provedena z normálního betonu– musí být tato deska opatřena armováním pro vyrovnání potenciálu a toto armování musím spojit s bazénem?
4. Předpokládám, že vždy musí být bazén spojen s uzemňovací soustavou domu (na dům navazuje technologie bazénu, elektro i strojní).

Otázku podává: Bouda Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 8. 2012
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL